Prawo rodzinne

  • sprawy o rozwód,
  • sprawy o separację,
  • sprawy alimentacyjne,
  • podział majątku wspólnego,
  • sprawy związane z władzą rodzicielską,
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego,
  • sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
  • sprawy związane z uregulowaniem kontaktów,
  • ustalanie rodzicielstwa,
  • doradztwo w sprawach z zakresu opieki i kurateli.