Prawo administracyjne

  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  • opracowywanie pism, wniosków lub zgłoszeń urzędowych,
  • reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi,
  • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego,
  • sporządzanie skarg na decyzje oraz skarg bezczynność organów.