Prawo gospodarcze

  • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
  • rejestracja i przekształcanie spółek,
  • udział w negocjacjach handlowych,
  • opracowywanie i opiniowanie umów,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach gospodarczych,
  • doradztwo prawne w sprawach związanych z prawem gospodarczym,
  • sporządzanie projektów umów, porozumień, uchwał, protokołów, dokumentów korporacyjnych itp.,
  • windykacja należności.