Prawo pracy

  • kompleksowa obsługa przedsiębiorców w zakresie prawa pracy,
  • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę,
  • reprezentacja przed sądami w sprawach związanych z prawem pracy,
  • doradztwo w kwestiach związanych ze zwolnieniami grupowymi,
  • dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  • sporządzenie regulaminów pracy i innych dokumentów związanych z istnieniem stosunku pracy,
  • doradztwo prawne w omawianym zakresie.